lunes, 16 de abril de 2012

Fotos da Brincadeira de Bouzas, Vigo 2012

Fotos da Brincadeira de Bouzas, Vigo 2012 

As fotos marcadas cunha "A" pertencen a Antía Amoedo www.piesnegros.org/members/anti, as marcadas cunha "J" a Juan Ruetter www,juanruetter.piesnegros.org , poden utilizarse libremente para calquera uso non comercial sempre que se mencione como fonte www.todovigo.net ou ao/á autor/a coa súa dirección web, se é nun medio dixital co link correspondente. 

Las fotos marcadas con una "A" pertenecen a Antía Amoedo www.piesnegros.org/members/anti , las marcadas con una "J" a Juan Ruetter www.juanruetter.piesnegros.org, pueden utilizarse libremente para cualquier uso no comercial siempre que se mencione como fuente www.todovigo.net o al/la autor/a con su dirección web, si es en un medio digital con el link correspondiente.   

"J"

"J"

"J"

"J"

"A"

"A"

"A"

"A"

"A"

"A"

"A"

"J"

"A"

"A"

"A"

"A"

"A"

"J"

"J"

"J"

"J"

"J"

"J"

"J"

No hay comentarios: