martes, 8 de marzo de 2011

TodoVigo e algunhas cuestións materiais

É entristecedor presenciar un evento e logo velo ou lelo nos grandes medios de comunicación, polo xeral a distorsión é tal que parece que os xornalistas ou redactores viven nunha realidade paralela ou nin sequera estaban presentes onde e cando ocorreron os feitos que relatan, copiar e pegar das redes sociais é a principal practica dos redactores nos actuais de medios de comunicación, sen buscar fontes directas, sen comprobar a infamación se facerse e facer preguntas, a única finalidade que perseguen é encher espazos, e que non se lles ocorra perder tempo en investigación e produción xornalística por que perderán o seu traballo.

Da necesidade de contar con outro tipo de prensa e do gusto e vocación pola produción audiovisual nace TodoVigo, pero isto non pode facerse en intres libres, require moitas horas de traballo e moitos recursos, se estás de acordo no que digo, se non queres que Todovigo desapareza, se queres que TodoVigo profunde o seu traballo, falemos de cuestións materiais, son necesarios recursos materiais e tempo de traballo, isto custa diñeiro.

Neste momento para poder continuar co traballo fanse imprescindible pedir doazóns aos lectores mediante esta conta en PayPal:e se queres un espazo publicitario contacta.

Sen máis agradezo a vosa atención.

J.S.Ruetter

No hay comentarios: